ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2564) สนจ.พัทลุง

ประกาศเมื่อ

20 ตุลาคม 2564

กลับสู่ด้านบน