เดือน จำนวน เรื่อง/ผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
เมษายน 2558 0 ไม่พบข้อร้องเรียน
พฤษภาคม 2558 0 ไม่พบข้อร้องเรียน
มิถุนายน 2558 0 ไม่พบข้อร้องเรียน
กรกฎาคม 25588 0 ไม่พบข้อร้องเรียน
สิงหาคม 2558 0 ไม่พบข้อร้องเรียน
กันยายน 2558 0 ไม่พบข้อร้องเรียน
ตุลาคม 2558 0 ไม่พบข้อร้องเรียน
พฤศจิกายน 2558 0 ไม่พบข้อร้องเรียน
ธันวาคม 2558 1 ร้องเรียน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์แนบ)
มกราคม 2559 0 ไม่พบข้อร้องเรียน
กุมภาพันธ์ 2559 0 ไม่พบข้อร้องเรียน
มีนาคม 2559 0 ไม่พบข้อร้องเรียน

ไฟล์ประกอบ >> 59-889049-155038.pdf

กลับสู่ด้านบน