บริการและข้อมูล

ผลิตภัณฑ์/โปรโมชั่น

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางว ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2561
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ "เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่"
ธ.ก.ส. พร้อมรับทำประกันภัยข้า ธ.ก.ส. พร้อมรับทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 62 ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา
ธ.ก.ส.ห่วงใยคุณ ครั้งที่ 2 สำหร ธ.ก.ส.ห่วงใยคุณ ครั้งที่ 2 สำหรับลูกค้า ที่ใช้บริการทางการเงินกับ ธ.ก.ส. ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมท เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาค เพื่อสมทบทุนสร้าง อาคารนิธิพระพุทธบาทพลวง ณ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
ธ.ก.ส. จับรางวัล "โครงการประก ธ.ก.ส. จับรางวัล "โครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ประจำปี 2561"
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ 0.50
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
คำนวณ อัตรา
ลูกค้ารายย่อยชั้นดี MRR 7.00
ส่วนต่างสูงสุดที่จะใช้บวกกับ MRR 3.00
กรณีผิดนัดชำระหรือผิดเงื่อนไข 13.00
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน อัตราซื้อ อัตราขาย
US 1,2 30.46 31.88
EU 35.22 36.28
GB 40.76 42.19
JP 0.28 0.29
SG 22.98 23.80
AU 21.79 23.10

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน