นายจรูญเดช  เจนจรัสสกุล
นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายสุนทร ตาละลักษณ์
นายสุนทร ตาละลักษณ์ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายวิจารย์ สิมาฉายา
นายวิจารย์ สิมาฉายา กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง
นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการและเลขานุการ
รอแต่งตั้ง
รอแต่งตั้ง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา(คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน