นายจรูญเดช  เจนจรัสสกุล
นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
พลโท กานต์  กลัมพสุต
พลโท กานต์ กลัมพสุต กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายศรายุทธ ยิ้มยวน
นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการและเลขานุการ
นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง
นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา(คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน