นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
นางภัทรพร วรทรัพย์
นางภัทรพร วรทรัพย์ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายวิจารย์ สิมาฉายา
นายวิจารย์ สิมาฉายา กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
รอแต่งตั้ง
รอแต่งตั้ง
ตำแหน่ง เลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง(คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน