คณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดราชบุรี

2022-09-26 76 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพะนมเมืองโอ่ง และประชุมนอกสถานที่ จังหวัดราชบุรี

2022-09-26 72 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพะนมเมืองโอ่ง และประชุมนอกสถานที่ จังหวัดราชบุรี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง

2022-09-26 69 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมจุดลงทะเบียน โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

2022-09-26 74 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมจุดลงทะเบียน โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าพบนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ ธ.ก.ส.

2022-09-23 99 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. เข้าพบนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ ธ.ก.ส.

คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและประชุมนอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2022-09-23 94 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 - 21 กันยายน 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข นายสุนทร ตาละลักษณ์ อนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและประชุมนอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยี

2022-09-14 175 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด จังหวัดชลบุรี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแหล่งขุดเจาะน้ำมันสิริกิติ์

2022-09-02 271 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแหล่งขุดเจาะน้ำมันสิริกิติ์ และศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน จังหวัดกำแพงเพชร

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ศึกษาดูงานเรื่องการดำเนินงานการบริหารจัดการหนี้ และตรวจเยี่ยมการดำเนินการของชุมชนบ้านบางพลับ

2022-09-02 272 ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ศึกษาดูงานเรื่องการดำเนินงานการบริหารจัดการหนี้ และตรวจเยี่ยมการดำเนินการของชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

2022-08-30 298 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

กลับสู่ด้านบน