กรรมการ ธ.ก.ส ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ฝอบ.) ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทรัพย์สินอุดมสุ

2019-07-19 56 ครั้ง

นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ฝอบ.) ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทรัพย์สินอุดมสุข

นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส ร่วมพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธศากยมุนีทราวดีศรีนาดูน

2019-07-17 82 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส ร่วมพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธศากยมุนีทราวดีศรีนาดูน

นางอมรา กลับประทุม กรรมการ ธ.ก.ส เป็นประธานกรรมการ ในการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.

2019-07-17 83 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นางอมรา กลับประทุม กรรมการ ธ.ก.ส เป็นประธานกรรมการ ในการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.

กรรมการ ธ.ก.ส. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ฝอบ.)

2019-07-02 187 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 ? 30 มิถุนายน 2562 กรรมการ ธ.ก.ส. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ฝอบ.) ประกอบด้วย สนจ.นครพนม และ สนจ.สกลนคร

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 54 ประจำปีบัญชี 2561

2019-07-01 196 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 54 ประจำปีบัญชี 2561

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์ รักประชาชน ครั้งที่ 2

2019-07-01 191 ครั้ง

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์ รักประชาชน ครั้งที่ 2

นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การดำเนินงาน ของฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ฝอบ.)

2019-07-01 195 ครั้ง

นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรลูกค้าสู่การเป็น Smart farmer หลักสูตรลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับฯ

2019-06-26 193 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การดำเนินงาน ของฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออ

2019-06-21 209 ครั้ง

นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด สกต.ร้อยเอ็ด จำกัด

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายวัชระ ฉัตรวิริยะ กรรมการ ธ.ก.ส. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก

2019-06-18 200 ครั้ง

นายวัชระ ฉัตรวิริยะ กรรมการ ธ.ก.ส. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจกิจการสาขาภาคตะวันออก (ฝตอ.) สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน