ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการ ตรวจเยี่ยมโครงการ "ชิมช้อ

2019-11-15 81 ครั้ง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายอุตตม สาวนายน ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการ ตรวจเยี่ยมโครงการ "ชิมช้อปใช้"

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมกิจกรรม ครม.สัญจร จังหวัดราชบุรี

2019-11-15 79 ครั้ง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมกิจกรรม ครม.สัญจร จังหวัดราชบุรี

ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในการประชุมหารือกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง

2019-11-13 112 ครั้ง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในการประชุมหารือกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี

กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมงานทอดกฐินธนาคารประจำปี 2562 ณ วัดขุนไทยธาราม ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

2019-11-12 121 ครั้ง

นางอมรา กลับประทุม กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมงานทอดกฐินธนาคารประจำปี 2562 ณ วัดขุนไทยธาราม ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยนายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมเปิดงาน Mo

2019-11-12 124 ครั้ง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมเปิดงาน Money Expo เชียงใหม่ ครั้งที่ 14

กรรมการ ธ.ก.ส. และผู้จัดการ ธ.ก.ส. นำคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าศึกษาดูงาน ณ International Poverty Reduction Center in China (IP

2019-11-07 124 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ กรรมการ ธ.ก.ส. และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ นำคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าศึกษาดูงาน ณ International Poverty Reduction Center in China (IPRCC)

ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

2019-11-06 221 ครั้ง

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ธ.ก.ส. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี 2562

2019-11-06 222 ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ธ.ก.ส. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี 2562

กรรมการ ธ.ก.ส. และผู้จัดการ ธ.ก.ส. นำคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าศึกษาดูงาน ณ Agricultural Development Bank of China (ADBC)

2019-11-06 222 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ กรรมการ ธ.ก.ส. และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ นำคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าศึกษาดูงาน ณ Agricultural Development Bank of China (ADBC)

กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคาร ปีที่ 53

2019-11-06 216 ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคาร ปีที่ 53

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน