กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วย ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ที่ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ภ

2019-09-09 161 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส. นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ที่ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ฝอบ.) จังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมงานเสวนาวิชาการ และการมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2562

2019-09-04 242 ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นายวัชระ ฉัตรวิริยะ และนายลือชัย ชัยปริญญา กรรมการ ธ.ก.ส. นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมงานเสวนาวิชาการ และการมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2562

นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ในสังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตรวจเยี่ยมพื้น

2019-09-04 242 ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ในสังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ฝอบ.) ตรวจเยี่ยมพื้นที่และร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน ศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรี

2019-09-04 247 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2562 คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ประกอบด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน ศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่

2019-08-30 327 ครั้ง

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่

กรรมการ ธ.ก.ส. ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง (ฝกล.)

2019-08-19 497 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายวัชระ ฉัตรวิริยะ นางอมรา กลับประทุม นายลือชัย ชัยปริญญา กรรมการ ธ.ก.ส. นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การดำเนินงานของฝ่ายกิจการ สาขาภาคกลาง (ฝกล.) สนจ.สระบุรี

กรรมการ ธ.ก.ส เป็นประธานกรรมการ ในการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.

2019-08-19 498 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข กรรมการ ธ.ก.ส เป็นประธานกรรมการ ในการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.

กรรมการ ธ.ก.ส. ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019

2019-08-14 584 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายวัชระ ฉัตรวิริยะ นางอมรา กลับประทุม กรรมการ ธ.ก.ส. นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019

กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก (ฝตต.) สนจ.นครปฐม และ

2019-08-09 674 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก (ฝตต.) สนจ.นครปฐม และ สนจ.กาญจนบุรี

กรรมการ ธ.ก.ส. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก (ฝตต.) สนจ.นครปฐม

2019-08-09 683 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก (ฝตต.) สนจ.นครปฐม

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน