กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วย ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมแถลงผลการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์เชื้อไวโควิด-19

2020-05-27 5 ครั้ง

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. นางปานทิพย์ ศรีพิมล กรรมการ ธ.ก.ส. นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมแถลงผลการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร

2020-05-22 88 ครั้ง

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร

กรรมการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมกิจการของผู้ประกอบการ SMAEs

2020-05-07 360 ครั้ง

พลโท กานต์ กลัมพสุต กรรมการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมกิจการของผู้ประกอบการ SMAEs

กรรมการ ธกส. พร้อม ผอ.ฝบร. และผู้บริหาร ฝนบ. สนจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการทบทวนสิทธิ์

2020-05-03 432 ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 พลโทกานต์ กลัมพสุต กรรมการ ธกส. พร้อม ผอ.ฝบร. และผู้บริหาร ฝนบ. สนจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการทบทวนสิทธิ์

กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมประชุมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบายและแผนการดำเนินงานของ ธ.ก.ส.

2020-03-05 1489 ครั้ง

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2563 นายสุวิชญ โรจนวานิช นางอมรา กลับประทุม นางฤชุก สิริโยธิน นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมประชุมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบายและแผนการดำเนินงานของ ธ.ก.ส.

กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานเปิดงาน "SEC FinTech for SMEs and Startups : Innovation for Financial Inclusion"

2020-02-28 1536 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานเปิดงาน "SEC FinTech for SMEs and Startups : Innovation for Financial Inclusion"

กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในการมอบฝายมีชีวิต ตามโครงการสายธารร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ

2020-02-28 1531 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในการมอบฝายมีชีวิต ตามโครงการ "สายธารร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ"

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ รองประธานกรรมการ ธ.ก.ส. นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการ ร่วมรับมอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบ

2020-02-19 1628 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ รองประธานกรรมการ ธ.ก.ส. นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการ ร่วมรับมอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรง?ที่จังหวัดนครราชสีมา

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ร่วมหารือกับ Nurin

2020-02-19 1622 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ร่วมหารือกับ Nurinchukin Bank ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. และฝ่ายจัดการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน?ในเขตพื้นที่ดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2020-02-18 1772 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการ ธ.ก.ส. และฝ่ายจัดการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน?ในเขตพื้นที่ดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน