นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส. ทำกิจกรรมเพื่อสังคม

2021-09-03 180 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส ในสังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำกิจกรรมเพื่อสังคม

กรรมการ ธ.ก.ส. มอบผลผลิตทางการเกษตรและน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลเจษฎาเวชการ จังหวัดสมุทรสาคร

2021-07-19 588 ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ลงพื้นที่มอบผลผลิตทางการเกษตรและน้ำดื่มตรา ธ.ก.ส. จำนวน 1,200 ขวด

กรรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมกิจกรรมโครงการ แบ่งบันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัย COVID - 19

2021-07-13 624 ครั้ง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง กรรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมกิจกรรมโครงการ แบ่งบันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัย COVID - 19

กรรมการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดิน

2021-07-05 697 ครั้ง

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปางศิลาทอง จำกัด ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงาน Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชน จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี

2021-07-02 718 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประธานกรรมการ ธ.ก.ส. นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงาน Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชน จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ประธานกรรมการ ธ.ก.ส.เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 56

2021-06-28 773 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 56 ประจำปีบัญชี 2563

นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมมอบน้ำดื่มและอาหารกล่องให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้

2021-06-22 826 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมมอบน้ำดื่มและอาหารกล่องให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดศรีสะเกษ

2021-06-22 816 ครั้ง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดศรีสะเกษ

นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมมอบน้ำดื่มให้แก่ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

2021-06-08 950 ครั้ง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมมอบน้ำดื่มให้แก่ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

2021-05-28 1057 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง และนางสาวลดาวัลย์ คำภา กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมกิจกรรม การปฐมนิเทศ

กลับสู่ด้านบน