ประธานคณะอนุกรรมการ D&MBA ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน หนองหลวงม่วงไข่ จังหวัดแพร่

2023-09-22 75 ครั้ง

นายวิจารย์ สิมาฉายา กรรมการ ธ.ก.ส. ประธานคณะอนุกรรมการ D&MBA ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน หนองหลวงม่วงไข่ จังหวัดแพร่

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดชลบุรี

2023-09-15 146 ครั้ง

เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 2566 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดชลบุรี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด จังหวัดลำพูน

2023-08-29 269 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด จังหวัดลำพูน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองสา

2023-08-24 267 ครั้ง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองสาหร่าย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ

2023-08-24 269 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอำนาจเจริญ

2023-08-11 415 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอำนาจเจริญ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

2023-08-11 420 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

2023-08-11 410 ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดศรีสะเกษ

2023-08-10 407 ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดศรีสะเกษ

นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. สาขาท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

2023-07-27 519 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. สาขาท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

กลับสู่ด้านบน