นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นายวิจารย์ สิมาฉายา
นายวิจารย์ สิมาฉายา กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
ณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา
ณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายทัศนัย ชัยมงคล
นายทัศนัย ชัยมงคล ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี
นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายวีรพล ปานะบุตร
นายวีรพล ปานะบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายกิตติภพ    อรรถพร
นายกิตติภพ อรรถพร ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง เลขานุการ
นายธวัชชัย  วรภคบุญญา
นายธวัชชัย วรภคบุญญา ผู้อำนวยการฝ่ายกฏหมาย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน