นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นายสุนทร ตาละลักษณ์
นายสุนทร ตาละลักษณ์ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายวิจารย์ สิมาฉายา
นายวิจารย์ สิมาฉายา กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายประพัฒน์   ปัญญาชาติรักษ์
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นางสาวลดาวัลย์  คำภา
นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
รอแต่งตั้ง
รอแต่งตั้ง
ตำแหน่ง เลขานุการ
รอแต่งตั้ง
รอแต่งตั้ง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน