นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นางภัทรพร วรทรัพย์
นางภัทรพร วรทรัพย์ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
รอแต่งตั้ง
รอแต่งตั้ง
ตำแหน่ง อนุกรรมการและเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์(คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน