นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
นายสุวิชญ โรจนวานิช
นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ธ.ก.ส.
นางอมรา  กลับประทุม
นางอมรา กลับประทุม กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ธ.ก.ส.
นางฤชุกร สิริโยธิน
นางฤชุกร สิริโยธิน กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ธ.ก.ส.
พลโท กานต์  กลัมพสุต
พลโท กานต์ กลัมพสุต กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ธ.ก.ส.
นายจรูญเดช  เจนจรัสสกุล
นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ธ.ก.ส.

แนวทางการปฏิบัติของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่าน)

รายงานรับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่าน)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน