คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการ ธ.ก.ส.
คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายสุวิชญ โรจนวานิช
นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กลับสู่ด้านบน