คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้จัดการ ธ.ก.ส.
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
นายสุวิชญ โรจนวานิช
นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้จัดการ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กลับสู่ด้านบน