นางฤชุกร สิริโยธิน
นางฤชุกร สิริโยธิน กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
นายสุวิชญ โรจนวานิช
นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายชัพพ์ คงมนต์
นายชัพพ์ คงมนต์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง(คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน