นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นางฤชุกร สิริโยธิน
นางฤชุกร สิริโยธิน กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายชัพพ์ คงมนต์
นายชัพพ์ คงมนต์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการและเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์(คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน