นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
นายทองลักษณ์  หาญศึก
นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นางอมรา  กลับประทุม
นางอมรา กลับประทุม กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นางฤชุกร สิริโยธิน
นางฤชุกร สิริโยธิน กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
พลโท กานต์  กลัมพสุต
พลโท กานต์ กลัมพสุต กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายสุรชัย  รัศมี
นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการและเลขานุการ
นายสุวิทย์ พูลศิลป์
นายสุวิทย์ พูลศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
นายศรายุทธ ธรเสนา
นายศรายุทธ ธรเสนา ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง
นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
นาย สมภพ รอดกลาง
นาย สมภพ รอดกลาง ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม(คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน