นายประพัฒน์   ปัญญาชาติรักษ์
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นายทองลักษณ์  หาญศึก
นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว
นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นางพรรณลภา   ฐิติรัตน์สกุล
นางพรรณลภา ฐิติรัตน์สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายสุรชัย  รัศมี
นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการและเลขานุการ
นายศรายุทธ ธรเสนา
นายศรายุทธ ธรเสนา ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับสินเชื่อ SME เกษตร (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงาน SME เกษตร (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน